Wnioski o wydanie warunków

Przykład obliczeniowy dotyczący zużycia i przypływu wody.

Pobierz załączniki:

Przykład obliczeniowy.pdf

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków od dnia 19.09.2020 r.

Pobierz załączniki:

1A WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB-I KANALIZACJI SANITARNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

1B WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

1C WNIOSEK O ZMIANĘ WYDANYCH WARUNKÓW-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

1D WNIOSEK O ZMIANĘ WYDANYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB-I KANALIZACJI SANITARNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf