Wnioski o wydanie warunków

Przykład obliczeniowy dotyczący zużycia i przypływu wody

Pobierz załączniki:

Przykład obliczeniowy.pdf

Wnioski obowiązujące od dnia 01-08-2022 r.:

Pobierz załączniki:

1A Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub i kanalizacji.pdf

1B Wniosek o wydanie warunków rozbudowy sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1C Wniosek o zmianę wydanych warunków rozbudowy sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1D Wniosek o zmianę wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

1E Wniosek o wydanie warunków przebudowy przyłącza, p.poż., zbiornika bezodpływowego.pdf

1F Wniosek o zmianę wydanych warunków przebudowy przyłącza, p.poż., zbiornika bezodpływowego.pdf

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO PRYWATNEJ SIECI

Pobierz załączniki:

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO PRYWATNEJ SIECI.PDF