Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków od dnia 19.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

2A WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I-LUB KANALIZACYJNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.PDF

2B WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ UZGODNIONEJ DOKUMNETACJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I-LUB KANALIZACYJNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.PDF

2C WNIOSEK O ZMIANĘ UZGODNIONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I-LUB KANALIZACYJNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.PDF

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie wystąpienia ewentualnych kolizji:

2D WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH KOLIZJI LUB-I SKRZYŻOWAŃ MIĘDZY SYTUOWANYMI SIECIAMI WOD-KAN-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.PDF

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków do dnia 18.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:
2A-WNIOSEK O UZGOD.DOK.TECHN.SIECI.pdf
2B-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2C- WNIOSEK O ZMIANĘ UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2D- AKTUALIZACJA UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf