Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski obowiązujące od dnia 01-03-2022 r.:

Pobierz załączniki:

2A Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

2B Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

2C Wniosek o zmianę uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

2D Wniosek o zmianę zaopiniowanej dokumentacji technicznej przyłącza – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

2E Wniosek o aktualizację uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

2F Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kolizji – obowiązujący od dnia 01-03-2022 r.pdf

Schemat folderów wersji elektronicznej:

Projekt wersja elektroniczna.pdf