Wnioski i formularze

Wnioski i formularze

Wnioski o wydanie warunków

Wnioski o wydanie warunków

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Zezwolenie na wpięcie sieci

Zezwolenie na wpięcie sieci

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Wnioski dotyczące umowy dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

Wnioski dotyczące umowy dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 28-07-2022 r., Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Umowa o zaopatrzenie w wodę.pdf

Umowa o odprowadzanie ścieków.pdf

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf