Wnioski i formularze

Wnioski i formularze

Wnioski o wydanie warunków technicznych

Wnioski o wydanie warunków technicznych

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO* LUB/I KANALIZACYJNEGO*

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ* LUB/I KANALIZACYJNEJ*

Należy pamiętać o dołączeniu planu sytuacyjnego terenu projektowanego przyłącza wodociągowego

Pobierz załączniki:
2A-WNIOSEK O UZGOD.DOK.TECHN.SIECI.pdf
2B-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2C- WNIOSEK O ZMIANĘ UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2D- AKTUALIZACJA UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf

2E-WNIOSEK W ZAKRESIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI.pdf

Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kan

Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kan

Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej

Pobierz załączniki:

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO SIECI WOD-KAN.pdf

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Pobierz załączniki:

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT.pdf

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków dla klientów odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Pobierz załączniki:
5- WNIOSEK -UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM-INDYWIDUALNI.pdf
5A-WNIOSEK -UMOWA ZAWIERANA W LOKALU-INDYWIDUALNI.pdf
5B- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY-PODMIOTY GOSPODARCZE.pdf
5C- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY.pdf
5D-Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15.02.2019 r., Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie: zmiany wzorów umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Wzory umów oraz treść Zarządzenia do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:
1-Wzór umowy na dostawę wody.pdf
2-Wzór umowy na odbiór ścieków.pdf
3-Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf
Zarządzenie nr 2_2019.pdf

Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza

Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza

Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza / sieci w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.pdf

Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych

Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych

Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych

Pobierz załączniki:
WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KORESPONDENCYJNYCH.pdf

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Warunkiem rozłożenia zaległości na raty jest pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% wartości należności wymagalnych, powstałych na dzień złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać aktualny telefon kontaktowy oraz być czytelnie podpisany przez Odbiorcę usług , z którym ZUK ma zawartą umowę.

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty rozpatrywane są przez Zarząd Spółki.

Pobierz załączniki:
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty