Wnioski i formularze

Wnioski i formularze

Wnioski o wydanie warunków

Wnioski o wydanie warunków

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji

Zezwolenie na wpięcie sieci

Zezwolenie na wpięcie sieci

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków od dnia 19.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

3 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WPIĘCIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I-LUB KANALIZACYJNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.PDF

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków do dnia 18.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO SIECI WOD-KAN.pdf

 

Wniosek o odpłatne przejęcie sieci:

Pobierz załączniki:

WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB-I KANALIZACJI SANITARNEJ-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków dla klientów odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Pobierz załączniki:
5 WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA W LOKALU-INDYWIDUALNI.pdf

5A WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM-INDYWIDUALNI.pdf

5B WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY-PODMIOTY GOSPODARCZE.pdf

5C- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY.pdf

5D-Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf

5E-FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf

5F-Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf

(W przypadku chęci otrzymania faktur drogą elektroniczną, proszę o wypełnienie i podpisanie
dwustronnego Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Oświadczenie dwustronne prosimy odesłać e-mailem na adres: biuro@zuk-kielczow.pl (skan, zdjęcie),
pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.)

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana w lokalu.pdf

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana poza lokalem.pdf

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 05.10.2020 r., Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie: zmiany wzorów wniosków i umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz wniosku o aktualizację danych.

Wzory umów oraz treść Zarządzenia do pobrania poniżej.

Pobierz załączniki:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ WODY.pdf

WZÓR UMOWY NA ODBIÓR ŚCIEKÓW.pdf

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW.pdf

ZARZĄDZENIE 18-2020.pdf

Wniosek o wydanie protokołu odbioru

Wniosek o wydanie protokołu odbioru

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków od dnia 19.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

7 WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA-OBOWIĄZUJĄCY OD 19-09-2020.pdf

Wnioski obowiązujące w przypadku złożenia wniosku o wydanie warunków do dnia 18.09.2020 r.:

Pobierz załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.pdf

Wniosek o aktualizację danych

Wniosek o aktualizację danych

Wniosek o aktualizację danych

Pobierz załączniki:
8  WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH.pdf

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Warunkiem rozłożenia zaległości na raty jest pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% wartości należności wymagalnych, powstałych na dzień złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać aktualny telefon kontaktowy oraz być czytelnie podpisany przez Odbiorcę usług , z którym ZUK ma zawartą umowę.

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty rozpatrywane są przez Zarząd Spółki.

Pobierz załączniki:
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty.pdf