Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków dla klientów odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Pobierz załączniki:
5A Wniosek o zawarcie umowy-zawierana w lokalu-odbiorca indywidualny.pdf

5B Wniosek o zawarcie umowy-zawierana poza lokalem-odbiorca indywidualny.pdf

5C Wniosek o zawarcie umowy-podmioty gospodarcze.pdf

5D Wniosek o rozwiązanie umowy.pdf

5E  Formularz odstąpienia od umowy.pdf

Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf

5F Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf

(W przypadku chęci otrzymania faktur drogą elektroniczną, proszę o wypełnienie i podpisanie
dwustronnego Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Oświadczenie dwustronne prosimy odesłać e-mailem na adres: biuro@zuk-kielczow.pl (skan, zdjęcie),
pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.)

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana w lokalu.pdf

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana poza lokalem.pdf