Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków dla klientów odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Pobierz załączniki:
5 WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA W LOKALU-INDYWIDUALNI.pdf

5A WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM-INDYWIDUALNI.pdf

5B WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY-PODMIOTY GOSPODARCZE.pdf

5C- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY.pdf

5D-Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf

5E-FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf

5F-Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf

(W przypadku chęci otrzymania faktur drogą elektroniczną, proszę o wypełnienie i podpisanie
dwustronnego Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Oświadczenie dwustronne prosimy odesłać e-mailem na adres: biuro@zuk-kielczow.pl (skan, zdjęcie),
pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.)

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana w lokalu.pdf

Ogólne informacje dla odbiorcy – umowa zawierana poza lokalem.pdf