Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Warunkiem rozłożenia zaległości na raty jest pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% wartości należności wymagalnych, powstałych na dzień złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać aktualny telefon kontaktowy oraz być czytelnie podpisany przez Odbiorcę usług , z którym ZUK ma zawartą umowę.

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty rozpatrywane są przez Zarząd Spółki.

Pobierz załączniki:
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty.pdf