Ważne informacje

Ważne informacje

Wymiana wodomierzy – Kiełczów- 09.07.2019

Wymiana wodomierzy - Kiełczów- 09.07.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 09.07.2019 r. w miejscowości KIEŁCZÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski

w miesiącach od czerwca do września

w godz. 1700 – 2200

Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.

Wymiana wodomierzy – Wilczyce- 24.05.2019

Wymiana wodomierzy - Wilczyce- 24.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 24.05.2019 r. w miejscowości WILCZYCE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Domaszczyn – 22.05.2019

Wymiana wodomierzy - Domaszczyn - 22.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 22.05.2019 r. w miejscowości DOMASZCZYN rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy

Uwaga na oszustów podających się za inkasentów oraz monterów wodomierzy

Informujemy, iż otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców gminy Długołęka o oszustach podających się za inkasentów („odczytywaczy wodomierzy”) lub monterów wodomierzy.

Przypominamy, iż  pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie posiadają identyfikatory, które mogą okazać na prośbę mieszkańców. Ponadto poszczególni Inkasenci są “przypisani” do konkretnego rejonu i tylko w wyjątkowych sytuacjach wodomierze odczytuje inny inkasent.

Monterzy wodomierzy, którzy wymieniają wodomierze po utracie cechy legalizacyjnej również posiadają identyfikatory. Lista miejscowości, w których aktualnie prowadzona jest planowa wymiana wodomierzy, znajduje się na stronie internetowej Zakładu.

W razie wątpliwości, przed wpuszczeniem inkasentów lub monterów do mieszkania, można zadzwonić i upewnić się co do ich tożsamości pod numerami telefonu 71 398 80 36 wew. 126, natomiast poza godzinami pracy Zakładu, tj. po godzinie 15.00 oraz w weekendy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 398 80 36.

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy.pdf

Wymiana wodomierzy – Szczodre – 18.05.2019

Wymiana wodomierzy - Szczodre - 18.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 18.05.2019 r. w miejscowości SZCZODRE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Dobroszów Ol. oraz Dąbrowica – 29.04.2019

Wymiana wodomierzy - Dobroszów Ol. oraz Dąbrowica - 29.04.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 29.04.2019 r. w miejscowości DOBROSZÓW OL. oraz DĄBROWICA rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – MIRKÓW – 06.05.2019

Wymiana wodomierzy - MIRKÓW - 06.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 06.05.2019 r. w miejscowości MIRKÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – BRZEZIA ŁĄKA – 09.04.2019

Wymiana wodomierzy - BRZEZIA ŁĄKA - 09.04.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 09.04.2019r. w miejscowości BRZEZIA ŁĄKA rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – KAMIEŃ – 29.03.2019

Wymiana wodomierzy - KAMIEŃ - 29.03.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 29.03.2019r. w miejscowości KAMIEŃ rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Okresowe spadki ciśnienia i niedobory wody – informacje

Okresowe spadki ciśnienia i niedobory wody - informacje

Informacja dla odbiorców wody w sprawie okresowych spadków ciśnienia i niedoborów wody.

Pobierz załącznik:
Informacja dla odbiorców wody