Ważne informacje

Ważne informacje

Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy

Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy

Szanowni Państwo,

Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020:

“§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;”

Pamiętajmy –  zdrowie jest najważniejsze!  Apelujemy aby inne sprawy zostawić na później.

NIE będą dokonywane bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasentów do odwołania

NIE będą dokonywane bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasentów do odwołania

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożenie epidemiologicznym związanym z potwierdzeniem obecności Koronawirusa w naszym województwie oraz działaniami profilaktycznymi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie informuje, że NIE będą dokonywane bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasentów do odwołania.

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy poprzez:

  1. Przesłanie odczytu na numer telefonu inkasenta, wraz z podaniem adresu nieruchomości, którego odczyt dotyczy
  2. Przesłanie odczytu poprzez skrzynkę email na adres biuro@zuk-kielczow.pl
  3. Telefonicznie na numer (71) 398-80-36/39

Powyższa decyzja związana jest z koniecznością dbania o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jak i pracowników zakładu.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zostaje zamknięty dla osobistej obsługi interesantów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zostaje zamknięty dla osobistej obsługi interesantów

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z potwierdzeniem obecności koronowirusa w naszym województwie oraz działaniami profilaktycznymi informujemy, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zostaje zamknięty dla osobistej obsługi interesantów.

Do Państwa dyspozycji pozostaje:

infolinia pod numerem tel. 71 398 80 36, strona: www.zuk-kielczow.pl

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez eBOK bądź email: biuro@zuk-kielczow.pl

Decyzja ta związana jest z konicznością dbania o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców naszej gminy jak i pracowników Zakładu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Praca Zakładu w dniu 31.12.2019

Praca Zakładu w dniu 31.12.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że w dniu 31.12.2019 r. Zakład będzie czynny w godzinach 7:00 do 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy Szczęśliwego Nowego Roku!

Praca Zakładu w dniu 24.12.2019

Praca Zakładu w dniu 24.12.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że w dniu 24.12.2019 r. Zakład będzie czynny w godzinach 7:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy Wesołych Świąt!

Wymiana wodomierzy – Borowa, Kępa, Raków, Stępin 23.10.2019

Wymiana wodomierzy - Borowa, Kępa, Raków, Stępin 23.10.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 23.10.2019 r. w miejscowościach Borowa, Kępa, Raków, Stępin rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Zamknięcie drogi w związku z pracami na sieci kanalizacji sanitarnej

Zamknięcie drogi w związku z pracami na sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w dniu 10.10.2019 r. w związku z pracami na sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości numeru 72 nie będzie przejazdu przez ul. Słoneczną pomiędzy ulicami Kwiatową i Broniewskiego. Dojazd do posesji (nr 52-70) będzie zapewniony od ul. Broniewskiego, do posesji (nr 74-78) od ul. Kwiatowej.

Za utrudnienia przepraszamy!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie będzie nieczynny – 28-09-2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie będzie nieczynny - 28-09-2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że jutro (28.09.2019 r.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie będzie nieczynny z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

Za utrudnienia przepraszamy!

Czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej – 26-09-2019

Czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej - 26-09-2019

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, że w związku z czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w dniu 26.09.2019 r. w godzinach 08:00÷14:00. Zwracamy się z prośbą o otwarcie i udostępnienie studzienek znajdujących się na posesji w czasie wykonywanych prac. Nie otwarcie studzienek może spowodować cofniecie się ścieków do instalacji budynku. Za utrudnienia przepraszamy!

Umowa WFOŚiGW – Łosice, Śliwice

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku doszło do uroczystego podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Długołęka zadań inwestycyjnych: więcej …https://zuk-kielczow.pl/inwestycje/

Wymiana wodomierzy – Długołęka 18.09.2019

Wymiana wodomierzy - Długołęka 18.09.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 18.09.2019 r. w miejscowości DŁUGOŁĘKA rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Budziwojowice, Godzieszowa, Łosice, Łozina, Michałowice, Pasikurowice, Siedlec, Tokary- 04.09.2019

Wymiana wodomierzy - Budziwojowice, Godzieszowa, Łosice, Łozina, Michałowice, Pasikurowice, Siedlec, Tokary- 04.09.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 04.09.2019 r. w miejscowościach: Budziwojowice, Godzieszowa, Łosice, Łozina, Michałowice, Pasikurowice, Siedlec, Tokary rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Kiełczów- 09.07.2019

Wymiana wodomierzy - Kiełczów- 09.07.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 09.07.2019 r. w miejscowości KIEŁCZÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski

w miesiącach od czerwca do września

w godz. 1700 – 2200

Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.

Wymiana wodomierzy – Wilczyce- 24.05.2019

Wymiana wodomierzy - Wilczyce- 24.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 24.05.2019 r. w miejscowości WILCZYCE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Domaszczyn – 22.05.2019

Wymiana wodomierzy - Domaszczyn - 22.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 22.05.2019 r. w miejscowości DOMASZCZYN rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy

Uwaga na oszustów podających się za inkasentów oraz monterów wodomierzy

Informujemy, iż otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców gminy Długołęka o oszustach podających się za inkasentów („odczytywaczy wodomierzy”) lub monterów wodomierzy.

Przypominamy, iż  pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie posiadają identyfikatory, które mogą okazać na prośbę mieszkańców. Ponadto poszczególni Inkasenci są “przypisani” do konkretnego rejonu i tylko w wyjątkowych sytuacjach wodomierze odczytuje inny inkasent.

Monterzy wodomierzy, którzy wymieniają wodomierze po utracie cechy legalizacyjnej również posiadają identyfikatory. Lista miejscowości, w których aktualnie prowadzona jest planowa wymiana wodomierzy, znajduje się na stronie internetowej Zakładu.

W razie wątpliwości, przed wpuszczeniem inkasentów lub monterów do mieszkania, można zadzwonić i upewnić się co do ich tożsamości pod numerami telefonu 71 398 80 36 wew. 126, natomiast poza godzinami pracy Zakładu, tj. po godzinie 15.00 oraz w weekendy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 398 80 36.

Uwaga na oszustów podających się za monterów wodomierzy.pdf

Wymiana wodomierzy – Szczodre – 18.05.2019

Wymiana wodomierzy - Szczodre - 18.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 18.05.2019 r. w miejscowości SZCZODRE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – Dobroszów Ol. oraz Dąbrowica – 29.04.2019

Wymiana wodomierzy - Dobroszów Ol. oraz Dąbrowica - 29.04.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 29.04.2019 r. w miejscowości DOBROSZÓW OL. oraz DĄBROWICA rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – MIRKÓW – 06.05.2019

Wymiana wodomierzy - MIRKÓW - 06.05.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 06.05.2019 r. w miejscowości MIRKÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – BRZEZIA ŁĄKA – 09.04.2019

Wymiana wodomierzy - BRZEZIA ŁĄKA - 09.04.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 09.04.2019r. w miejscowości BRZEZIA ŁĄKA rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Wymiana wodomierzy – KAMIEŃ – 29.03.2019

Wymiana wodomierzy - KAMIEŃ - 29.03.2019

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 29.03.2019r. w miejscowości KAMIEŃ rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

Okresowe spadki ciśnienia i niedobory wody – informacje

Okresowe spadki ciśnienia i niedobory wody - informacje

Informacja dla odbiorców wody w sprawie okresowych spadków ciśnienia i niedoborów wody.

Pobierz załącznik:
Informacja dla odbiorców wody