Urządzenie do czyszczenia kanalizacji

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawa urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie, na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie”. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 25.04.2018r., godz.0900.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Zał 1-Formularz oferty.pdf
Zał 2-Wzór umowy.pdf