Umowa WFOŚiGW - Łosice, Śliwice

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku doszło do uroczystego podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Długołęka zadań inwestycyjnych: więcej …https://zuk-kielczow.pl/inwestycje/