Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016

Uchwała Nr XXIII/287/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIII/288/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie dopłaty do cen 1m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Długołęka.

Uchwała Nr XXIII/289/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Długołęka.

Pobierz załączniki:
Przedłużenie terminu obowiązujących taryf.pdf
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016-woda i ście.pdf