Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008

Uchwała Nr XXIII/265/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.12.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008.pdf