Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007

Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007.pdf