Wymiana wodomierzy mechanicznych na wodomierze w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi w miejscowościach Gminy Długołęka wraz z robotami dodatkowymi (przerabianie zestawów wodomierzowych).

Data i godzina opublikowania: 06-06-2022 09:21

Data i godzina ostatniej edycji:  06-06-2022 09:21

Termin składania ofert do 20-06-2022 09:00

Data protokołu z otwarcia ofert: 21.06.2022

Data rozstrzygnięcia: 22.06.2022

Data przeniesienia do archiwum: 23.06.2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Wymiana wodomierzy mechanicznych na wodomierze w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi w miejscowościach Gminy Długołęka wraz z robotami dodatkowymi (przerabianie zestawów wodomierzowych).”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r. godz. 0900.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 22-06-2022).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 21-06-2022).pdf

Wymiana wodomierzy mechanicznych na wodomierze w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi w miejscowościach Gminy Długołęka wraz z robotami dodatkowymi.pdf