Transport odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni w Mirkowie do miejsca ich rolniczego wykorzystania

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Transport odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni w Mirkowie do miejsca ich rolniczego wykorzystania”

Dokumentacja postępowania do pobranie na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 15.02.2022 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 15.02.2022 r. godz. 1030.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.pdf