Taryfy za wodę i ścieki aktualne

Taryfy za wodę i ścieki - aktualne

Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:

– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.13.2018.AR z dnia 17 maja 2018 r ogłoszona w dniu 05 czerwca 2018 r.
Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 13 czerwca 2019 r do 12 czerwca 2020 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1W1wGospodarstwa domowe rozliczne na podstawie wodomierzacena w zł za m34,494,85
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,027,58
2W1rGospodarstwa domowe rozliczne w oparciu o przeciętne zużycia wodycena w zł za m34,564,92
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c3,854,16
3W2Podmioty gospodarczecena w zł za m35,015,41
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,027,58
4W3Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m34,905,29
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,027,58
5W4Przemysł spożywczycena w zł za m34,815,19
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,027,58

Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków

(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SM1Gospodarstwa domowecena w zł za m36,316,81
2SM2Podmioty gospodarcze w tym przemysł spożywczycena w zł za m36,316,81
3SM3Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m36,316,81

Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa

(Miejscowości: Borowa, Byków)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SB1Gospodarstwa domowecena w zł za m36,376,88
2SB1Podmioty gospodarcze w tym przemysł spożywczycena w zł za m36,376,88
3SB1Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m36,376,88

Pobierz załączniki: