Taryfy za wodę i ścieki aktualne

Taryfy za wodę i ścieki - aktualne

Przedłużenie terminu obowiązywania taryf

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie informuje, że taryfa obowiązująca w okresie od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r. ulega na mocy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłużeniu do dnia wejścia w życie nowej taryfy ( Art. 24g ww. ustawy), a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.

Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.

 

 

Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:

– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.13.2018.AR z dnia 17 maja 2018 r ogłoszona w dniu 05 czerwca 2018 r.
Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 13 czerwca 2020 r do 12 czerwca 2021 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1W1wGospodarstwa domowe rozliczne na podstawie wodomierzacena w zł za m34,685,05
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,067,62
2W1rGospodarstwa domowe rozliczne w oparciu o przeciętne zużycia wodycena w zł za m34,765,14
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c3,854,16
3W2Podmioty gospodarczecena w zł za m35,215,63
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,067,62
4W3Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m35,095,50
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,067,62
5W4Przemysł spożywczycena w zł za m34,965,36
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./m-c7,067,62

Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków

(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SM1Gospodarstwa domowecena w zł za m36,346,85
2SM2Podmioty gospodarcze w tym przemysł spożywczycena w zł za m36,346,85
3SM3Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m36,346,85

Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa

(Miejscowości: Borowa, Byków)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SB1Gospodarstwa domowecena w zł za m36,346,85
2SB1Podmioty gospodarcze w tym przemysł spożywczycena w zł za m36,346,85
3SB1Instytucje użyteczności publicznejcena w zł za m36,346,85

Pobierz załączniki: