Taryfy za wodę i ścieki aktualne

Taryfy za wodę i ścieki - aktualne

Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:

– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr  WR.RZT.70.240.2021 z dnia 28 marca 2022 r. ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2022 r.

Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 kwietnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1W1tIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej.cena w zł za m35,035,43
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce13,3414,41
2W2tOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej.cena w zł za m35,125,53
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce13,3414,41
3W1rIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych.cena w zł za m35,035,43
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce12,7613,78
4W2rOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych.cena w zł za m35,125,53
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce12,7613,78
5WnIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.cena w zł za m35,035,43
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce8,679,36

Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków

(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SM1tIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie.cena w zł za m36,777,31
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce2,112,28
2SM2tOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie.cena w zł za m36,777,31
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce2,112,28
3SM1rIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1r i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie.cena w zł za m36,777,31
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce2,112,28
4SM2rOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2r i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie.cena w zł za m36,777,31
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce2,112,28

Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa

(Miejscowości: Bielawa, Borowa, Byków, Raków)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SB1tIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej.cena w zł za m36,927,47
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce1,862,01
2SB2tOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej.cena w zł za m36,927,47
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce1,862,01

Pobierz załączniki: