Taryfy za wodę i ścieki aktualne

Taryfy za wodę i ścieki - aktualne

Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:

– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr  WR.RZT.70.240.2021 z dnia 28 marca 2022 r. ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2022 r.

Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r.:

Zaopatrzenie w wodę

L.p. Symbol Taryfowa grupa odbiorców Szczegóły stawka netto stawka brutto
1 W1t Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. cena w zł za m3 5,02 5,42
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 14,06 15,18
2 W2t Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. cena w zł za m3 5,09 5,50
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 14,06 15,18
3 W1r Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. cena w zł za m3 5,02 5,42
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 13,15 14,20
4 W2r Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. cena w zł za m3 5,09 5,50
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 13,15 14,20
5 Wn Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. cena w zł za m3 5,02 5,42
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 8,55 9,23

Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków

(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)
L.p. Symbol Taryfowa grupa odbiorców Szczegóły stawka netto stawka brutto
1 SM1t Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. cena w zł za m3 6,72 7,26
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 2,00 2,16
2 SM2t Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. cena w zł za m3 6,72 7,26
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 2,00 2,16
3 SM1r Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1r i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. cena w zł za m3 6,72 7,26
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 2,00 2,16
4 SM2r Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2r i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. cena w zł za m3 6,72 7,26
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce 2,00 2,16

Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa

(Miejscowości: Bielawa, Borowa, Byków, Raków)

L.p.SymbolTaryfowa grupa odbiorcówSzczegółystawka
netto
stawka
brutto
1SB1tIndywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej.cena w zł za m36,827,37
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce1,992,15
2SB2tOdbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej.cena w zł za m36,827,37
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce1,992,15

Pobierz załączniki: