Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i budynków Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczycka 14 Kiełczów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i budynków Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczycka 14 Kiełczów.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 29.11.2021 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 29.11.2021 r. godz. 1030

 

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania Świadczenie usługi ochrony 30.11.2021.pdf

SWZ świadczenie usługi ochrony 18.11.2021.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy świadczenie usługi ochrony.pdf

Załącznik nr 2 do SWZ wzór umowy świadczenie usługi ochrony.pdf

Załącznik nr 1 do umowy świadczenie usługi ochrony.pdf