Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i budynków Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczycka 14 Kiełczów

Data i godzina opublikowania: 02-12-2022 11:32

Data i godzina ostatniej edycji:  02-12-2022 11:32

Termin składania ofert do 12-12-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 15-12-2022

Data przeniesienia do archiwum: 16-12-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i budynków Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczycka 14 Kiełczów.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania Ochrona ZUK (opublikowano 15-12-2022.pdf

swz świadczenie usługi ochrony ZUK (opublikowano 02-12-2022).pdf

Formularz ofertowy ochrona zuk (opublikowano 02-12-2022).pdf

Wzór umowy świadczenie usługi ochrony (opublikowano 02-12-2022).pdf