Świadczenie usług w zakresie-RODO

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty
do składania ofert na:

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa”.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 10.05.2018 r., godz.0900.

Termin otwarcia ofert:  10.05.2018 r., godz. 0920.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół otwarcia 10.05.pdf
pytania i odpowiedzi 1z 02.05.2018.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc
Załacznik nr 2 – Wzór Umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf