Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania:  03-10-2023 14:45

Data i godzina ostatniej edycji: 19-10-2023 12:31

Termin składania ofert do 19-10-2023 10:00

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia: 19-10-2023

Data przeniesienia do archiwum: 20-10-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej

  1. Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto do wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm. ), prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. zs. w Kiełczowie.

Termin składania ofert: 19.10.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2023 r. godz. 10.30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania zakup paliw (opublikowano 19-10-2023).pdf

swz zakup bezgotówkowy paliw ZUK (opublikowano 03-10-2023).pdf

Formularz ofertowy bezgotówkowy zakup paliw ZUK (opublikowano 03-10-2023).pdf

wzór umowy bezgotówkowy zakup paliw ZUK (opublikowano 03-10-2023).pdf