Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania: 19-10-2022 10:57

Data i godzina ostatniej edycji:  19-10-2022 10:57

Termin składania ofert do 26-10-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 27-10-2022

Data przeniesienia do archiwum: 31-10-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 26.10.2022 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 26.10.2022 r. godz. 1030

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania zakup paliw (opublikowano 28-10-2022).pdf

swz zakup bezgotówkowy paliw ZUK (opublikowano 19-10-2022).pdf

zał. nr 1 Formularz ofertowy bezgotówkowy zakup paliw ZUK (opublikowano 19-10-2022).pdf

zał. nr 2 wzór umowy bezgotówkowy zakup paliw ZUK (opublikowano 19-10-2022).pdf