Serwisowanie pojazdów o DMC do 3,5t Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania: 05-06-2023 09:26

Data i godzina ostatniej edycji:  21-06-2023 09:17

Termin składania ofert do 16-06-2023 09:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 19-06-2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 20-06-2023

Data przeniesienia do archiwum: 22-06-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Serwisowanie pojazdów o DMC do 3,5t Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Wadium: wymagane w kwocie nie dotyczy ; wnoszone w ……………………..; termin wpłaty …………………….. r. do godz. ……………………...

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 16.06. 2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 16.06.2023 r. godz. 11:00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowano 21-06-2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 19-06-2023).pdf

SWZ serwis (opublikowano 05-06-2023).pdf

Załącznik nr. 1 wzór oferty (opublikowano 05-06-2023).pdf

Załącznik nr. 2 Wzór umowy (opublikowano 05-06-2023).pdf