Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 165/14, 472/18, 472/21, 472/16 obręb Mirków (ul. Wrocławska/Kolejowa)

Data i godzina opublikowania: 31-07-2023 12:54

Data i godzina ostatniej edycji:  21-08-2023 14:55

Termin składania ofert do 07-08-2023 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia 21-08-2023

Data przeniesienia do archiwum: 22-08-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 165/14, 472/18, 472/21, 472/16 obręb Mirków (ul. Wrocławska/Kolejowa)

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.08.2023 r. godz. 930.

Termin otwarcia ofert: 07.08.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 21-08-2023).pdf

Zapytanie ofertowe (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 4a – zgłoszenie budowy (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 4b – projekt techniczny (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 6 – projekt organizacji ruchu (opublikowano 31-07-2023).pdf

Załącznik nr 6a – projekt odbudowy nawierzchni (opublikowano 31-07-2023).pdf