Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 1 oraz rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 2.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398 80 36 e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 1 oraz rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 2.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie:

www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 14.09.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 14.09.2021 r. godz. 1200.

 

Pobierz załączniki:

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy – załącznik nr 1.pdf

Wzór umowy – załącznik nr 2.pdf

Projekt budowlany SW Ramiszów zadanie 1 – załącznik nr 3.pdf

Specyfikacja techniczna zadanie 1 – załącznik nr 3.1.pdf

Projekt budowlany SW Ramiszów zadanie 2 – załącznik nr 4.pdf

Specyfikacja techniczna zadanie 2 – załącznik nr 4.1.pdf