Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 1 oraz rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 2

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: “Rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie nr 1 oraz rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów – zadanie
nr 2″

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 15.10.2021 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Projekt budowlany SW Ramiszów zadanie 1 – załącznik nr 3.pdf

Specyfikacja techniczna zadanie 1 – załącznik nr 3.1.pdf

Projekt budowlany SW Ramiszów zadanie 2 – załącznik nr 4.pdf

Specyfikacja techniczna zadanie 2 – załącznik nr 4.1.pdf