Roboty montażowe Siedlec-Bukowina

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie robót ziemnych oraz montażowych na potrzeby budowy sieci wodociągowej PVC/PEHD 225 mm o długości 2850 m w miejscowości Siedlec – Bukowina, gmina Długołęka (zadanie 1 – etap A oraz etap B).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 10.07.2018 r. godz. 800

Termin otwarcia ofert: 10.07.2018 r. godz. 810

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
formularz oferty.pdf
mapa poglądowa Siedlec – Bukowina.pdf
Protokół z otwarcia ofert – wyk. robót montażo.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu – roboty montażowe Sie.pdf
SIWZ.pdf
Sprostowanie 09.07.2018.pdf
wzór referencji.pdf
wzór umowy.pdf
ZMIANA TRASY.zip