Roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworów badawczo-eksploatacyjnych nr V i VI na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu, gmina Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworów badawczo-eksploatacyjnych nr V i VI na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu, gmina Długołęka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie:

www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 30.11.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 30.11.2021 r. godz. 1200.

 

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Załącznik nr 6.pdf