Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Wykonanie remontu zbiornika betonowego DN 1200 przepompowni sieciowej PS 1 Długołęka, dz. 252/44.”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 28.02.2018 r. do godz. 09.00
Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.
Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
3. Formularz oferty na remont PS1 Długołęka.doc
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Unieważnienie.pdf
Zał1 -formularz oferty.pdf
zał2 -umowa.pdf
zał3 -opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf