Remont zbiornika DN 1200-PS1 Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Wykonanie remontu zbiornika betonowego DN 1200 przepompowni sieciowej PS 1 Długołęka, dz. 252/44.”

Zaproszenie do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. do godz. 09:00.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1-Formularz oferty.doc

Załącznik 1-Formularz oferty.pdf

Załącznik 2-Umowa.pdf

Załącznik 3 do umowy.pdf

Załącznik 4 do umowy.pdf