Remont węzłów wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka

Data i godzina opublikowania:  03-11-2023 13:40

Data i godzina ostatniej edycji: 16-11-2023 08:50

Termin składania ofert do 13-11-2023 09:00

Rozstrzygnięcie z dnia 13-11-2023

Data przeniesienia do archiwum: 17-11-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Remont węzłów wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: do 15.12.2023 r.

Wadium: wymagane w kwocie 1 200,00zł zgodnie z SWZ z dnia 03.11.2023 r.

Kryteria oceny oferty: cena netto 100%

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny ofertowej; wnoszone najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem

Termin składania ofert: 13.11.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2023 r. godz. 9:10

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 16-11-2023).pdf

SWZ (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 3 – Wzór zestawienia referencji (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 4a – Kiełczów, ul. Rzeczna (w okolicy nr 43A) (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 4b – Borowa, ul. Kasztanowa-Sosnowa (opublikowano 03-11-2023).pdf

Załącznik nr 4c – Borowa, ul. Klonowa (w okolicy nr 5) (opublikowano 03-11-2023).pdf