Remont węzłów wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Remont węzłów wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 930.

Termin otwarcia ofert: 07.02.2020 r. godz. 1000.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 25.02.2020.pdf

Protokół z otwarcia ofert 07.02.2020.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Zał. nr 2 wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 wzór referencji.pdf