Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Remont węzłów wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 16.10.2018 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 16.10.2018 r. godz. 1020.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Zał1-Formularz oferty.pdf
Zał2-Wzór umowy.pdf
Zał3-Wzór zestawienia referencji.pdf