Remont węzłów hydrantowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 713988036/39, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Remont węzłów hydrantowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie: www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 24.09.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 24.09.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

SPROSTOWANIE 21.09.2021 r.pdf

Załącznik nr 4.6 – lokalizacja remontowanego hydrantu Wilczyce ul. Clareny.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf

Załączniki 4-4.6 – lokalizacja remontowanych hydrantów.pdf