Remont studni Kiełczów ul. Leśna i ul. Północna

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Wykonanie remontu dziesięciu studni betonowych DN 1000 usytuowanych w ul. Leśnej i w ul. Północnej w msc. Kiełczów”. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 07.07.2020 r., godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 07.07.2020 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Protokół otwarcia remont 10 studni Leśna 07.07.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi do remont studni 02.07.2020.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wzór umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do umowy.pdf

Załącznik nr 2 do umowy.pdf

Załącznik nr 3 do umowy.pdf

Załącznik nr 4 do umowy.pdf