Remont prasy osadu na Oczyszczalni Ścieków Mirków ul. Bławatna 2a

Data i godzina opublikowania: 20-05-2022 08:42

Data i godzina ostatniej edycji:  20-05-2022 08:42

Termin składania ofert do 27-05-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 27-05-2022

Data przeniesienia do archiwum: 31-05-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Remont prasy osadu na Oczyszczalni Ścieków Mirków ul. Bławatna 2a.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert:27.05.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania remont prasy (opublikowano 30-05-2022).pdf

Zaproszenie do składania ofert remont prasy OŚ Mirków (opublikowano 20-05-2022).pdf

formularz ofertowy remont prasy OŚ Mirków (opublikowano 20-05-2022).pdf

Wzór umowy (opublikowano 20-05-2022).pdf

Załącznik nr 1 do Umowy (opublikowano 20-05-2022).pdf