Remont placu przy budynku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na Remont placu przy budynku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14”. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 16.10.2020 r., godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 16.10.2020 r. godz. 930.

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygnięcia i wyboru oferty remont placu przed budynkiem 23.10.2020.pdf

Protokół otwarcia remont parkingu 16.10.2020.pdf

SIWZ parking ZUK 08.10.2020.pdf

Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ 08.10.2020.pdf

Umowa załącznik nr 2 do SIWZ 08.10.2020.pdf

Załącznik nr 1 do Umowy.pdf

Załącznik Nr 3 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.pdf