Remont armatury sieci wodociągowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

remont armatury sieci wodociągowych w miejscowościach zlokalizowanych w gminie Długołęka.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 24.08.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 24.08.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji.pdf

Załączniki 4-4.10 – mapy remontowanych węzłów.pdf