Regulaminy

Regulaminy

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o.

Pobierz załączniki:

Regulamin udzielania zamówień.pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Gminy Długołęka z dnia 25.11.2021 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka.

Pobierz załączniki:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków -Uchwała Rady Gminy XXXVII 424 21 z dnia 25-11-2021.pdf

Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 4/2012

Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 4/2012

Zarządzenie nr 4/2012

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

dotyczy umów zawieranych po uzgodnieniu projektu sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

Pobierz załączniki:
Wniosek przekazania sieci kanalizacyjnej.pdf
Wniosek przekazania sieci wodociągowej.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część I.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część II.pdf

Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 3/2012 i Zarządzenie 2/2013

Zasady odpłatnego przekazania sieci – Zarządzenie 3/2012 i Zarządzenie 2/2013

Zarządzenie nr 3/2012 i nr 2/2013

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

Dotyczy umów zawieranych na etapie wydawania warunków technicznych.

Pobierz załączniki:
A-Zarządzenie nr 3/2012.pdf
B-Załącznik nr 1 od Zarządz. nr 3/2012 ze zmian.pdf
C-Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 02/2013.pdf
D-Załączniki 2, 4-10.pdf
E-Załączniki 11-15.pdf

Model wyceny-obliczanie wartości sieci

Model wyceny-obliczanie wartości sieci

Zarządzenie nr 2/2012, 5/2012, 4/2013 i 1/2018 w sprawie obliczania wartości sieci wodociągowych.

Pobierz załączniki:
Aneks do modelu wyceny Zarz. 04/2013.pdf
Aneks do modelu wyceny Zarz. 05/2012.pdf
Aneks do modelu wyceny Zarz. 1/2018.pdf
Model wyceny Zarz. 02/2012.pdf

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1

Pobierz załączniki:
Regulamin PSZOK.pdf

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta