Regulaminy

Regulaminy

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o.

Pobierz załączniki:

Regulamin udzielania zamówień.pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Gminy Długołęka z dnia 25.11.2021 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka.

Pobierz załączniki:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków -Uchwała Rady Gminy XXXVII 424 21 z dnia 25-11-2021.pdf

Zasady odpłatnego przekazania sieci

Zasady odpłatnego przekazania sieci

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 18-09-2020 r.

w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka.

dotyczy umów zawieranych po uzgodnieniu projektu sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

Pobierz załączniki:

Zarządzenie nr 16-2020 z dnia 18-09-2020 r.pdf

Zarządzenie nr 22-2020 z dnia 27-11-2020 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej zapłaty wynagrodzenia za nabycie prawa własności do sieci.pdf

Zarządzenie 11/2022 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie z dnia 12-09-2022 roku w sprawie zmiany zasad odpłatnego przekazywania z rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wbudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka

Model wyceny-obliczanie wartości sieci

Model wyceny-obliczanie wartości sieci

Zarządzenie  w sprawie obliczania wartości sieci wodociągowych.

Pobierz załączniki:
Aneks do modelu wyceny Zarządzenie nr 4-2022 z dnia 28-02-2022 r.pdf

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta