Przewierty Siedlec-Bukowina

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych pod drogą publiczną S8, drogą powiatową nr 1371D oraz torami kolejowymi w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej na odcinku Siedlec – Bukowina, gmina Długołęka (zadanie 1 – etap A oraz etap B)”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 03.07.2018 r. godz. 1100.

Termin otwarcia ofert: 10.07.2018 r. godz. 1120.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
profil Powiat.pdf
Protokół z otwarcia ofert – przewierty.pdf
PZT Powiat.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu – przewierty Siedlec – .pdf
SB PKP profil.pdf
SB PKP PZT.pdf
SB S8 profil.pdf
SB S8 PZT.pdf
SIWZ.pdf
Wzór referencji.pdf
Wzór umowy.pdf