Przetargi i zamówienia aktualne

Przetargi i zamówienia aktualne

Dostawa i instalacja cyfrowej wagi samochodowej stalowej, najazdowej – 8m 40T

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Dostawę i instalację cyfrowej wagi samochodowej stalowej, najazdowej – 8m 40T”. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.   Termin…

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dostosowanego do przewozu 3 osób wraz z zabudowaną ładunkową typu wywrotka o DMC 3,5t

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dostosowanego do przewozu 3 osób wraz z zabudowaną ładunkową typu wywrotka o DMC 3,5t dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w…

Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodociągowej ø125 PEHD na dz. 223/36, 198, obręb Śliwice

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Postępowanie na dokumentację projektową Kamień-Byków

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Budowa sieci wodociągowej Ramiszów

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa hydrantów na potrzeby ZUK Sp z oo w Kiełczowie

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa armatury wodociągowej

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SUW Długołęka

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 Mg

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Typu Van do przewozu 3 osób

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Remont dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej na OŚ Mirków

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostaw wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru przepływu wody

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…..

Remont studni Kiełczów ul. Leśna i ul. Północna

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup hydrantów 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku.....

Zakup i dostawę serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …...

Dostawa 3 szt. Kontenerów magazynowych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu o regulowanej wysokości

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Sprzedaż używanego samochodu marki Ford

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz min. 6 osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz trzech osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz min. 6 osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz trzech osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 315 PEHD RC

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Przebudowa odcinka sieci wodoc. obręb Brzezia Łąka

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Wykonanie systemu wizualizacji OŚ Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa_materiałów na potrzeby ZUK

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Remont zbiornika DN 1200-PS1 Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK-Kiełczów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa części hydraulicznych dla pomp FLYGT-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK Kiełczów

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Inspektor nadzoru Śliwice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Inspektor nadzoru Łosice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa flokulantu-OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Wykonanie remontu sześciu studni

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Wykonanie pomiarów ochronnych 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa hydrantów i materiałów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa nowego Samochodu typu VAN

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Ochrona mienia-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Zapytanie wywóz szamb 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Lista przetargów: