Przetargi i zamówienia aktualne

Przetargi i zamówienia aktualne

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Data i godzina opublikowania: 01-02-2023 13:01 Data i godzina ostatniej edycji:  01-02-2023 13:01 Termin składania ofert do 10-02-2023 10:00   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O.” Zaproszenie…