Przetargi i zamówienia aktualne

Przetargi i zamówienia aktualne

Wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej – odcinka grawitacyjnego oraz tłocznego w obrębie dz. nr 9/23 w miejscowości Długołęka gmina Długołęka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  Wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej – odcinka grawitacyjnego oraz tłocznego w obrębie dz. nr 9/23 w miejscowości Długołęka gmina Długołęka Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej…

Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 Mg

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Typu Van do przewozu 3 osób

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Remont dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej na OŚ Mirków

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostaw wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru przepływu wody

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…..

Remont studni Kiełczów ul. Leśna i ul. Północna

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup hydrantów 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…..

Zakup i dostawę serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ……

Dostawa 3 szt. Kontenerów magazynowych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu o regulowanej wysokości

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Sprzedaż używanego samochodu marki Ford

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz min. 6 osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz trzech osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz min. 6 osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz trzech osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 315 PEHD RC

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Przebudowa odcinka sieci wodoc. obręb Brzezia Łąka

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Wykonanie systemu wizualizacji OŚ Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa_materiałów na potrzeby ZUK

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Remont zbiornika DN 1200-PS1 Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK-Kiełczów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa części hydraulicznych dla pomp FLYGT-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK Kiełczów

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Inspektor nadzoru Śliwice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Inspektor nadzoru Łosice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa flokulantu-OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ……

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Wykonanie remontu sześciu studni

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Wykonanie pomiarów ochronnych 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa hydrantów i materiałów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa nowego Samochodu typu VAN

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Ochrona mienia-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…

Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…

Zakup i dostawa serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Zapytanie wywóz szamb 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…

Lista przetargów: