Przetargi archiwum

Przetargi i zamówienia – archiwum

Remont drogi wewnętrznej na terenie stacji zlewczej OŚ Mirków

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Budowa sieci wodociągowej ϕ 225 PEHD Kamień-Byków

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Adaptacja strych na lokal mieszkalny Stępin 75 55-095 Stępin

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Postępowanie zostało unieważnione, więcej informacji w załączniku...

Wymiana wodomierzy

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa armatury wodociągowej

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Postępowanie zostało unieważnione, więcej informacji w załączniku...

Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania: 07-10-2022 13:39 Data i godzina ostatniej edycji:  07-10-2022 13:39 Termin składania ofert do 14-10-2022 10:00 Data przeniesienia do archiwum: 09-11-2022   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Sprzedaż paliw w…

Dostawa systemu do inspekcji kanalizacji wraz w wyposażeniem

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Remont prasy osadu na Oczyszczalni Ścieków Mirków ul. Bławatna 2a

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa szaf sterowniczych pompowni dwupompowych do pomp o mocy 5,9 kW

Postępowanie zostało unieważnione, więcej informacji w załączniku...

Dostawa dwóch pomp Flygt typ NP 3153 185 SH 273 11 kW wraz z osprzętem

Data przeniesienia do archiwum: 31-05-2022 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Dostawa dwóch pomp Flygt typ NP 3153 185 SH 273 11 kW wraz z osprzętem” Dokumentacja postępowania do pobrania na stronie poniżej. Termin składania…

Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa hydrantów

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Dostawa armatury wodociągowej

Postępowanie zostało zakończone, więcej informacji w załączniku ...

Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.” Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami…

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Furgon

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: „Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.” Zaproszenie do składania…

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14.” Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na…

Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: „Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.” Zaproszenie do składania…

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  „Przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14.” Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na…

Dostawa armatury wodociągowej

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: „Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.” Zaproszenie do…

Remont armatury sieci wodociągowych

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: “Przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14” Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne…

Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodociągowej ø125 PEHD na dz. 223/36, 198, obręb Śliwice

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Postępowanie na dokumentację projektową Kamień-Byków

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Budowa sieci wodociągowej Ramiszów

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa hydrantów na potrzeby ZUK Sp z oo w Kiełczowie

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa armatury wodociągowej

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SUW Długołęka

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonanie analiz wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 Mg

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Typu Van do przewozu 3 osób

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Remont dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej na OŚ Mirków

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostaw wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru przepływu wody

Postępowanie zostało zakończone, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku…..

Remont studni Kiełczów ul. Leśna i ul. Północna

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Zakup hydrantów 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku.....

Zakup i dostawę serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …...

Dostawa 3 szt. Kontenerów magazynowych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu o regulowanej wysokości

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego trójnogu

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku….

Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Sprzedaż używanego samochodu marki Ford

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz min. 6 osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego przewóz trzech osób

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz min. 6 osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz trzech osób

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 315 PEHD RC

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Przebudowa odcinka sieci wodoc. obręb Brzezia Łąka

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku…

Wykonanie systemu wizualizacji OŚ Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Dostawa_materiałów na potrzeby ZUK

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …..

Remont zbiornika DN 1200-PS1 Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK-Kiełczów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Dostawa części hydraulicznych dla pomp FLYGT-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …

Pełnienie funkcji IODO w ZUK Kiełczów

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Inspektor nadzoru Śliwice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Inspektor nadzoru Łosice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa flokulantu-OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku …...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Wykonanie remontu sześciu studni

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Wykonanie pomiarów ochronnych 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa hydrantów i materiałów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Dostawa nowego Samochodu typu VAN

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Ochrona mienia-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa serwera

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku ...

Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Zapytanie wywóz szamb 2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów do remontu węzłów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku..

Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa kruszywa 07-2018

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Roboty montażowe Siedlec-Bukowina

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przewierty Siedlec-Bukowina

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Sprzedaż używanych samochodów

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Świadczenie usług w zakresie-RODO

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów na potrzeby ZUK

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Urządzenie do czyszczenia kanalizacji

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa hydrantów 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Świadczenie usług w zakresie RODO

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie robót geologicznych-Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa Minikoparki gąsienicowej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie pomiarów ochronnych 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach...

Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa wodomierzy 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Lista przetargów archiwalnych: