Przetargi archiwum

Przetargi i zamówienia – archiwum

Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów do remontu węzłów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku..

Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa kruszywa 07-2018

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Roboty montażowe Siedlec-Bukowina

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Przewierty Siedlec-Bukowina

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Sprzedaż używanych samochodów

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Świadczenie usług w zakresie-RODO

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów na potrzeby ZUK

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Urządzenie do czyszczenia kanalizacji

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa hydrantów 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Świadczenie usług w zakresie RODO

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie robót geologicznych-Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa Minikoparki gąsienicowej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Wykonanie pomiarów ochronnych 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach...

Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Zakup i dostawa wodomierzy 2018

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku...

Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku...

Lista przetargów archiwalnych: