Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na remont sieci wodociągowej w miejscowości Siedlec, ul. Różana z materiałów powierzonych przez Inwestora, metodą wykopu wąskoprzestrzennego lub metodą sterowanych przewiertów horyzontalnych. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie: poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 01.10.2018 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 01.10.2018 r. godz. 920.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
profil.pdf
projekt.pdf
PZT.pdf
schematy węzłów.pdf
SIWZ.pdf
Unieważnienie przetargu Siedlec ul. Różana.pdf
uzgodnienia.pdf
Zał. nr 1 – formularz oferty.pdf
Zał. nr 2 – umowa.pdf
Zał. nr 3 – wzór referencji.pdf