Przebudowa sieci wodociągowej przebiegającej po dz. 81/1, 152, 100/22, 140 obręb Kiełczówek

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na przebudowę sieci wodociągowej przebiegającej po dz. 81/1, 152, 100/22, 140 obręb Kiełczówek.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 06.10.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 08.10.2020 r.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

zał. nr 3 – PZT.pdf

Zał. nr 4 Profil podłużny.pdf

Zał. nr 5 – schematy węzłów wodociągowych.pdf