Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 27.09.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 27.09.2021 r. godz. 1030

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania 05.10.2021.pdf

swz przebudowa pomieszczeń socjalnych 16.09.2021.pdf

Formularz ofertowy przebudowa pomieszczeń socjalnych brygada kanalizacyjna 16.09.2021.pdf

załącznik 2 do SWZ Wzór umowy 16.09.2021.pdf

załącznik nr 2 do umowy klauzula informacyjna.pdf

Dokumentacja techniczna.zip