Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 13.09.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 13.09.2021 r. godz. 1030
 

Pobierz załączniki:

swz przebudowa pomieszczeń socjalnych 03.09.2021.pdf

Formularz ofertowy przebudowa pomieszczeń socjalnych brygada kanalizacyjna 03.09.2021.pdf

załącznik 2 do SWZ Wzór umowy 03.09.2021.pdf

Dokumentacja techniczna7z