Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 71 398-80-36-39, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

“Przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 16.08.2021 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Zaproszenie do składania ofert przebudowa toalet 09.08.2021.pdf

Formularz ofertowy przebudowa toalet 09.08.2021.pdf

Wzór umowy wykonanie przebudowy toalet.pdf

Dokumentacja techniczna.zip