Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku administracyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ul. Wilczycka 14.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert:06.09.2021 r. godz. 1000

Pobierz załączniki:

Protokół zamówienia publicznego przebudowa pomieszczeń sanitarnych 08.09.2021.pdf

Zaproszenie do składania ofert przebudowa toalet 01.09.2021.pdf

Formularz ofertowy przebudowa toalet 01.09.2021.pdf

Wzór umowy wykonanie przebudowy toalet.pdf

Dokumentacja techniczna.zip