Przebudowa odcinka sieci wodoc. obręb Brzezia Łąka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Przebudowę odcinka sieci wodociągowej PVC 90 na PVC 160 w ul. Młyńskiej na dz. nr 229, obręb Brzezia Łąka, gmina Długołęka wraz z przepięciem 3 przyłączy wodociągowych”.

 Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.06.2019 r. godz. 800

Termin otwarcia ofert: 07.06.2019 r. godz. 830

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

SIWZ.pdf

zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

zał. nr 2 – umowa.pdf

zał. nr 3 – referencje.pdf

zał. nr 4 -PZT.pdf