Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu

Nadchodzi pierwsza tego roku fala upałów. Zgodnie z ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW temperatury mają przekroczyć 30° C . Szczególnie w tych dniach prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą i niewykorzystywane jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów itp. celów. Dzięki temu zapewnimy wszystkim naszym odbiorcom dostawę wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.