Prośba o ograniczenie lub niewykorzystywanie wody do celów ogrodowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie prosi o ograniczenie lub niewykorzystywanie wody do celów ogrodowych.

W godzinach szczytowego rozbioru włączenie systemów nawadniania powoduje obniżenie ciśnienia wody – do zaników włącznie.

Dbajmy o zasoby wody w czasie suszy hydrogeologicznej.