Postępowanie na dokumentację projektową Kamień-Byków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę sieci wodociągowej po dz. 183/3, 184, 160/2, 2/1, obręb Kamień oraz 501/2, 369/4, 449/2, 449/1, 371/12, 371/10, 449/3, 486/4, 388, 419/2, 342/6, obręb Byków.

 Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 29.04.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 29.04.2021 r. godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Zał. nr 1 – formularz ofertowy.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 – wzór zestawienia referencji.pdf

Zał. nr 4 – warunki TE_4-ZUK_sw_2021 z dnia 05.02.2021 r.pdf