Pełnienie funkcji IODO w ZUK-Kiełczów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie”.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.05.2019 r., godz.0900.

Termin otwarcia ofert: 07.05.2019 r., godz. 0920.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe 25.04.2019.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.pdf

Ogłoszenie 25.04.2019.pdf